About Me
Home » About Me

About Me

I am Dominant, sadists and spanker.

I respect rules: sane, safe and consensual.

I am open to play with all genders.

I am into many forms of BDSM.

I have experiences but I don't know everything.

I am sane with sense for humour.

I am open to discussion.

It is my lifestyle, not a job. However, I am not free for all entertainer.


 
avatar

O mně

Jsem Dominat, sadista a spanker.

Dělám věci rozumně, bezpečně a po dohodě.

Jsem otevřený hodně aktivitám bez ohledu na pohlaví.

Mám rád hodně věcí z BDSM.

Mám zkušenosti, ale nejsem vševěd.

Jsem příčetný a se smyslem pro humor.

Jsem přístupný diskuzi.

Je to můj životní styl, ne obživa, přesto nejsem bavič pro všechny
My notes
Moje poznámky
A sub is not a slave

A sub is a person who occassionaly wants to live his/her BDSM fantasies. A sub never gives up the control.

My sub is a sub who match with me for lessons or shooting videos. Outside BDSM I never interfere with his private life or relationships

A slave is a lifestyle. A slave needs to give up the control to some extent. A slave can have only one Master and he wants to be a Master's property.


Sub a otrok není totéž

Sub je člověk, který žije BDSM občas, chce prožít svoje fantazie. Sub se nezvdává své kontroly rozhodovat se.

Můj sub je sub, se kterým si vzájemně vyhovujeme a který chodí pravidelně na lekce anebo se mnou točí videa. Mimo BDSM nijak nezasahuju do jeho soukromí, či vztahů.

Otrok je životní styl.  Otrok se chce vzdát kontroly nad sebou (ať už jen v BDSM světě, nebo i v životě). Otrok má jen jednoho Pána a potřebuje mu patřit.IMG_20221021_195514

Owner of a slave gray since October 2022.