Lessons
Home » Lessons
BDSM is my lifestyle and I have broad tastes and a lot of ideas. However, it does not mean that I do anything, anytime, with anybody for free. You can meet me for a talk, be a sub for my vides, pay for a private lesson... You can crave for more beyond short-time interaction, but you probably know that it is about mual match not only in BDSM tastes.
BDSM je pro mě životní styl a mám široké choutky a hodně nápadů. To ale neznamená, že dělám cokoliv, s kýmkoliv, kdykoliv a zadarmo. Můžeš mě potkat civilně, můžeš být sub do mých videí, můžeš mít soukromou lekci (zdarma to není)... Můžeš chtít mnohem víc za rámec interakce od-do, ale jak asi tušíš, je to velké vzájemné shodě v i mimo BDSM.
Read this: How to meet me
Primárně mě zajímají subové na BDSM videa, ale soukromé lekce jsou možné rovněž.

Shooting of videos

Natáčení videí

Private Lessons

 • The content is negotiated.
 • I have the right to reject you.
 • You have to fill a short questionnaire. (if you fill it and you really want a lesson... contact me)
 • Agreed rules and limits are always respected.
 • You can use the STOP word.
 • I respect your privacy and I pay attention to a safety
 • It is possible to have "talking only" meeting but another day before the lesson
 • Sex (my active role) is usually not a part of a lesson

Soukromé Lekce

 • Obsah je na dohodě.
 • Mám právo tě odmítnout.
 • Vyplníš krátký dotazník. (pokud ho vyplníš a chceš lekci... kontaktuj mě)
 • Dohodnutá pravidla a limity vždy dodržím.
 • Vždy můžeš použít STOPku.
 • Respektuji tvoje soukromí a dbám na bezpečnost
 • Je možné potkat se civilně předem, ale jiný den než je lekce.
 • Sex (z mojí strany) obvykle není součástí lekce

My limits and rules

 • I do not breake the law.
 • You cannot pay for a sex with me.. I am a Master, not an escort. If you agree - then it is my choice. 
 • I do not do practices which I consider as extreme during the first lesson.
 • I never organize an event with more people for the first lesson.
 • I rarely agree with a lesson longer 2 hours if this is a case of our first encounter

Moje limity a pravidla

 • Neporušuji zákony.
 • Nemůžeš si zaplatit za sex se mnou, jsem Master, ne eskort. Pokud souhlasíš a já budu chtít, může na to dojít...
 • Během první lekce nevykonávám praktiky, které považuji za extrémní.
 • Pokud se jedná o první lekci, neorganizuji lekci s více osobami.
 • Pokud se jedná o první lekcí (první naše setkání), jen vyjimečně souhlasím s lekcí delší než dvě hodiny.